17.06 – Сатурн става ретрограден

Сатурн е господар на кармата, а ретроградният период удвоява тази тежест. Неговата кармичност се усилва от трудния аспект с Меркурий. Увеличава се вероятността от ограничения и забавяния в мисленето, комуникациите, срещите, придвижването на документи, пътуванията.
Сатурн е много тясно свързан с времето. Минало, настояще и бъдеще се преплитат в едно.
Ако сте били лоши в миналото, очаквайте да получите урок. Ако сте били добри, строгият учител Сатурн ще ви възнагради, оценявайки упоритостта и направените усилия.
На фокус са вашите задължения и отговорности към хората, с които сте свързани или към кариерата и постигането на жизнените ви цели. Може да бъдете поставени пред изпитания, в които да докажете своята зрялост. Уроците, които ще научите, може да са трудни, но ще бъдат ценни.
От друга страна, Сатурновите предизвикателства може да ви изведат от изолацията, депресията или срамежливостта, принуждавайки ви да се борите за своето място в живота. Промяната в мотивацията ще помогне да утвърдите своите постижения и да получите признание за волята си.
Тази година ретроградният Сатурн прави аспект с планетата на късмета и изобиликето Юпитер.
На някои от вас това ще донесе успех, развитие и финансово подобрение.

Оптимизмът, който носи Юпитер, ще ви помага да преодолеете трудности, бариери и забавяния. А Сатурн ще ви дава постоянство и търпение да следвате своята значима дългосрочна цел.
Стабилност може да постигнете чрез разумни финансови инвестиции, включително в недвижими имоти, чрез спестявания или самостоятелен малък бизнес.
Личностно израстване, богатство, мъдрост и щастие може да получите чрез нови приятелства и партньорства, пътувания или образование.
Важно е да бъдете зрели и отговорни през следващите месеци до началото на ноември. Това се отнася с особена сила за здравето, любовните отношения, семейството, съдебните дела и всякакви партньорства.
Поставяйте човечността и усмивката на първо място и ще видите как светът ви се променя, макар бавно и трудно.