24.03 – Плутон преминава във Водолей

Планетата на трансформациите, на раждането, смъртта и подсъзнанието преминава в знака на модерното, нестандартното и търсещото най-хуманното у човека – Водолей. Започва голямата промяна за всеки и за обществата като цяло. Усещането за освобождаване от остарели модели на поведение и управление ще се превръща в цел за все повече хора. Ще забелязвате и търсите преход от старите системи и структури към новите.
Плутон във Водолей ускорява наближаването на ерата на Водолея както в мисленето, така и в поведението. Преди да се случи това ще се появява непреодолим стремеж от отърсване от миналото и ограниченията на предишните разбирания. 

Ще можете по-обективно да виждате и разбирате себе си. Така по-лесно ще откривате какво да трансформира в себе си, за да постигате желаното вместо да търсите причините в другите. Заедно с това нуждата от обединения на големи групи хора ще става все по-естествено, което е обратно на досегашната изолация и разделение между хората.
Водолей е знак, който създава внезапни, неочаквани и разтърсващи преживявания. Това може да доведе до нови усещания и разбирания за свързаността на ума, тялото и емоциите. Феномените и разбирането на духовното съществуване ще претърпят съществено развитие
Плутон е силата на мрака, на скритото и несъзнаваното. Затова в знака на новаторството нараства стремежът за изчистване на кармата от миналото. Заедно с това лечението на психични травми и тяхното отражение върху тялото и нервната система, както и разбирането за психично и телесно здраве ще се развива в нова посока.
Всичко това ще бъде подкрепено от огромен научен и технологичен напредък. Много открития ще разтърсят досегашните разбиране за човешкото съществуване и Вселената.
Интернет, изкуствения интелект и социалните отношения също са свързан със знака Водолей, което предполага и тяхното развитие по нов начин и със съвсем различно значение и влияние върху живота ни.
Въпроси, които досега са били само обект на творците на научна фантастика скоро ще завладеят със своята актуалност ежедневието. Ще бъдат изследвани последиците от социалната изолация и все повече хора ще търсят своите общности, за да се завърнат към човешката си същност. Темите за отношенията човек-изкуствен интелект и властта на машините ще имат шанс за преразглеждане, докато Плутон е отново в знака Козирог след юни тази година. Големият кармичен учител ще се върне във Водолей през януари следващата година, за да остане в него още 20 години.