07.04 – Меркурий и Сатурн – фокус върху важното

Енергиите на Меркурий и Сатурн ще усилят вашата способност за ясно мислене, добра преценка и организираност. Ако сте отложили скучни или трудни дейности като работа с документи, срещи в учреждения, учене и създаване на организация в работата, сега можете се справите с по-голяма лекота. Повишената концентрация и добрата памет ще ви помагат във всякакви делови и образователни дейности.
Днес е идеално време за подписване на договори или преговори, особено в областта на дългосрочните инвестиции и недвижимите имоти. Аналитичните ви способности ще са на подходящо ниво за дългосрочни планове. Здравият разум и практичност ще внесе някои необходими промени в намеренията ви, както в бизнес така и в личен план. Яснотата и бързината на мисълта се съчетават с открита и честна комуникация. При това разговорите щ е бъдат конструктивни и сериозни.

Времето е подходящо да заявите себе си и важните неща, които искате да споделите със света. Затова можете да започнете сайт, блог или да видео канал. Идеята да предоставите вашите знания на другите ще намери много добър прием. Покажете, че сте знаещ и сериозен човек, който е стигнал на ниво да бъде инструктор или ментор. Времето е много подходящо за трайно усвояване на знания и за преподаване.
Поговорете с родител, наставник или с децата си. В разговорите с много по-възрастни или много по-млади от вас може да научите полезни неща.