21.01 – Плутон преминава във Водолей

В следващите почти двадесет години все повече ще усещате промените, които се очакват в ерата на Водолея.
Някои от вас може вече да са преживели началото на важни промени, когато Плутон беше в този знак на свободата от 24 март до 11 юни 2023 година. След 19 ноември той окончателно ще се установи в непредвидимия Водолей, за да започне дълъг период на големи промени.
Плутон управлява подсъзнанието, а Водолей – социалното равенство и рушенето на правила. Затова тяхната комбинация се очаква да донесе съвсем ново виждане за света във всичките му проявления. Досегашните установени и бавно променящи се структури може да рухнат под натиска на големи групи хора и да се върнем към идеите на Френската революция за равенства и права, когато Плутон беше във Водолей.

Заедно с това Водолей е знак на технологиите, а Плутон управлява колективното подсъзнание. Това насочва към възможността изкуственият интелект, който вече бавно си проправя път, да се разгърне в следващите десетилетия. Вероятно много повече хора ще могат да контактуват по нетрадиционни за настоящето начини. Плутон разтърсва из основи всичко, което е застояло и зловредно, за да прочисти пътя към нов начин на мислене и взаимодействие между хората.
Влиянието на Водолей може да е малко хаотично, защото е знак на изненадите и обратите. А Плутон ще използва тези условия с категоричност и мощ, което може неочаквано да преобърне света. Вече видяхме на какво е способен с COVID, който едновременно обедини усилията на цели народи и заедно с това накара човек от човека да се пази.
Мрачната слава на Плутон е свързана с невидимата власт и смъртта. Но всеки край е ново начало. Ето защо той е символ на кръговрата на живота, който със стремежа на Водолея към свобода, независимост и благородни каузи ще създаде условия за голямо обновяване. Много новаторски идеи ще изграждат нов свят, ново мислене, нови взаимодействия между хората и с природата, които да подобрят живота на планетата.